… a tervezéstől a kivitelezésig.
Állapotüzenetek kijelzése Az inverter rendszer-öndiagnosztizálással rendelkezik, mely a lehetséges hibák nagy részét önműködően felismeri és kijelzi a kijelzőn. Ezáltal az inverter és a fotovoltaikus berendezés hibái, továbbá a szerelési és kezelési hibák gyorsan megtalálhatók.Ha a rendszer-öndiagnosztizálás konkrét hibát talált, akkor a kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó állapotüzenet.

FONTOS! A rövid időre megjelenő állapotüzenetek az inverter szabályozási viselkedéséből adódhatnak. Ha ezután az inverter zavartalanul tovább működik, akkor nincs hiba.

A kijelző teljes kimaradása A kijelző napfelkelte után hosszabb ideig sötét marad:

 • Ellenőrizze az AC feszültséget az inverter csatlakozóin az AC feszültségnek 230 V (+ 10% / – 5%) értékűnek kell lennie.A hálózati
  feszültség tűrése az ország szerinti beállítás függvénye

1. osztályba sorolt állapotüzenetek

Az 1. osztályba sorolt állapotüzenetek legtöbbször csak átmenetileg lépnek fel, és azokat a nyilvános villamos hálózat okozza.

Példa: a hálózati frekvencia túl nagy, és az inverter a szabvány szerint nem táplálhat energiát a hálózatba. Készülékhiba áll fenn.

Az inverter elsőként a hálózat leválasztásával reagál. Ezt követően a hálózat ellenőrzésre kerül az előírt felügyeleti időtartamon belül. Ha ezen időszak alatt a hiba többé már nem áll fenn, akkor az inverter újra felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.

Az ország szerinti beállítás függvényeként a GPIS lágyindítási funkció aktiválva van: a nemzeti irányelveknek megfelelően az AC hiba miatti kikapcsolás után folyamatosan növelésre kerül az inverter kimeneti teljesítménye.

Kód Ismertetés Viselkedés Elhárítás
102 Túl nagy az AC feszültség
 • Ha a részletes ellenőrzés után a hálózati feltételek ismét a megengedett tartományon belül vannak, akkor az inverter újból felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.
 • Hálózati csatlakozók ellenőrzése;
 • Ha az állapotüzenet állandóan  megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
103 Túl kicsi az AC feszültség
105 Túl nagy az AC frekvencia
106 Túl kicsi az AC frekvencia
107 Nincs AC hálózat
108 Sziget üzemmód felismerve
112 RCMU hiba

3. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 3. osztály azokat az állapotüzeneteket öleli fel, melyek a betáplálás üzemmód közben felléphetnek, de alapvetően nem vezetnek a hálózati betáplálás tartós megszakításához. Az automatikus hálózat-leválasztás és az előírt hálózat-felügyeleti feladatok elvégzése után az inverter megpróbálja a hálózati betáplálás újrafelvételét.

Kód Ismertetés Viselkedés Elhárítás
301 Túláram (AC)
 • Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása az inverterben lévő túláram miatt
 • Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.
 • A hiba automatikusan elhárításra kerül;
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
302 Túláram (DC)
303 Teljesítményátviteli egység túlmelegedés
 • Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása túlmelegedés miatt
 • Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.
 • Szükség esetén fúvassa ki a hűtőlevegő nyílásokat és a hűtőtestet;
 • A hiba automatikusan elhárításra kerül;
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
304 Túl magas a belső hőmérséklet
306 KEVÉS PV TELJESÍTMÉNY

Túl kicsi a közbensőköri feszültség a betáplálás üzemmódhoz

 • Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása
 • Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.
 • Automatikusan elhárításra kerül;
 • Ha az állapotüzenet megfelelő napsugárzás esetén jelenik meg, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
307 KEVÉS PV FESZÜLTSÉG

Túl kicsi a DC-feszültség a betáplálás üzemmódhoz

FONTOS!

A gyenge napsugárzás miatt minden reggel és este természetszerűen fellép a 306-os (KEVÉS PV TELJESTMÉNY) és a 307-es (KEVÉS PV FESZÜLTSÉG) állapotüzenet. Ezeket az állapotüzeneteket nem hiba okozza.

308 Közbensőköri túlfeszültség
 • Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása
 • Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.
 • A hiba automatikusan elhárításra kerül;
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius
  által képzett szerviztechnikust
309 Túl nagy az MPPT1 DC bemeneti feszültség
313 Túl nagy az MPPT2 DC bemeneti feszültség

4. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 4. osztályba sorolt állapotüzenetek részben megkövetelik egy képzett Fronius szerviztechnikus beavatkozását.

Kód Ismertetés Viselkedés Elhárítás
401 Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egységgel
 • Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
406 A teljesítményátviteli egység hőmérséklet-érzékelője hibás
407 Hibás a belső hőmérséklet érzékelő
408 Egyenáram-betáplálás felismerve
412 A fix feszültségű üzemelés van az MPP feszültségű üzemelés helyett kiválasztva és a fix feszültség túl alacsony vagy túl magas értékre van beállítva.
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
415 A biztonsági lekapcsolás az opcionális kártya vagy a RECERBO következtében kioldott
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
416 Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egység és a vezérlés között.
 • Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot
417 Hardver azonosító probléma
419 Egyedi azonosító konfliktus
421 HID-tartomány hiba
425 Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egységgel
426
428 Lehetséges hardverhiba
431 Szoftverprobléma
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Végezzen AC visszaállítást (kapcsolja ki és be a vezetékvédő kapcsolót);
 • frissítse az inverter firmware-ét;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
436 Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)
 • Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot
 • Frissítse az inverter firmwareét;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
437 Teljesítményátviteli egység probléma
438 Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)
 • Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot
 • Frissítse az inverter firmwareét;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
443 Túl kicsi vagy aszimmetrikus közbenső köri feszültség
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
445 Nem megengedett határértékbeállítások
 • Biztonsági okok miatt az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Frissítse az inverter firmwareét;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
447 Szigetelési hiba
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
448 A nullavezető nincs csatlakoztatva
450 A Guard nem található
451 Memóriahiba felfedezés
 • Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
452 Kommunikációs hiba a processzorok között
453 Rövid hiba a hálózati feszültségben
454 Rövid hiba a hálózati frekvenciában
456 Az Anti-Islanding (szigetállapot-ellenőrző) funkció nem működik megfelelően
457 A hálózati relé beragadt
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
459 Hiba a szigetelési teszt mérőjelének rögzítésekor
460 A digitális jelprocesszor (DSP) referencia
feszültségforrása a megengedett tűréshatáron kívül működik
461 Hiba a DSP adatmemóriában
462 DC betáplálás-felügyeleti rutin hiba
463 Felcserélt AC-polaritás, helytelenül csatlakoztatott AC-csatlakozódugó
474 RCMU-érzékelő hibás
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
475 Szolármodul-földelés, szigetelési hiba (szolármodul és földelés közötti összeköttetés)
476 Meghajtóellátás tápfeszültsége túl alacsony
480 Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Frissítse az inverter firmwareét;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
481
482 Nem hiánytalan az üzembe helyezés
 • Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.
 • Végezzen AC visszaállítást (kapcsolja ki és be a vezetékvédő
  kapcsolót), végezze el hiánytalanul az üzembe helyezést
483 UDCfix feszültség az MPP2-String-nél az érvényes tartományon kívül van
 • Ellenőrizze az MPP beállításait;
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust
485 CAN adási puffer megtelt
 • Végezzen AC visszaállítást (kapcsolja ki és be a vezetékvédő kapcsolót);
 • Ha az állapotüzenet tartósan látható: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviztechnikust

5. osztályba sorolt állapotüzenetek

Az 5. osztályba sorolt állapotüzenetek általában nem akadályozzák a hálózati betáplálás üzemmódot, de következményük a betáplálás üzemmód korlátozása lehet. Ezek addig kerülnek kijelzésre, amíg egy gombnyomással nyugtázásra nem került az állapotüzenet (a háttérben azonban az inverter normálisan működik).

Kód Ismertetés Viselkedés Elhárítás
502 Szigetelési hiba a szolármodulokon
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
509 Nem volt betáplálás az utolsó 24 órában
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Nyugtázza az állapotüzenetet;
 • Ellenőrizze, hogy a zavarmentes betáplálás üzemmód minden feltétele teljesül-e (pl. a szolármodulok hóval borítottak-e).
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: vegye figyelembe a további állapotüzeneteket
515 Nem lehetséges a kommunikáció a szűrővel
 • Figyelmeztető üzenet a kijelzőn
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy Fronius által képzett szerviz-technikust
516 Nem lehetséges a kommunikáció a memóriaegységgel
 • Memóriaegység figyelmeztető üzenete
517 Teljesítmény-csökkenés (derating) a túl nagy hőmérséklet miatt
 • Teljesítmény-csökkenés esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn
 • Szükség esetén fúvassa ki a hűtőlevegő nyílásokat és a hűtőtestet;
 • A hiba automatikusan elhárításra kerül;
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
558 Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)
 • Lehetséges hibakijelzések az inverteren vagy hibás működés
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével
560 Túl nagy frekvencia miatti teljesítménycsökkenés
 • Az állapotüzenet túl nagy hálózati frekvencia esetén jelenik meg.
 • Az inverter ekkor csökkenti a teljesítményt.
 • A státuszkijelzés addig jelenik meg, amíg az inverter vissza nem tér a normál üzemmódba.
 • Amint a hálózati frekvencia újra a megengedett tartományban van, és az inverter újra normál üzemmódban működik, a hiba automatikusan
  elhárításra kerül
 • Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével.
566 Ívérzékelő kikapcsolva (pl. külső ívfelügyelet esetén)
 • Az állapotüzenet minden nap megjelenik, amíg megtörténik az ívérzékelő ismételt aktiválása.
 • Nincs hiba!
 • Nyugtázza az állapotüzenetet az „Enter” gombbal

7. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 7. osztályba sorolt állapotüzenetek a vezérlésre, az inverter konfigurációjára és adatainak feljegyzésére vonatkoznak, és közvetlenül vagy közvetetten befolyásolhatják a betáplálás üzemmódot.

Kód Ismertetés Viselkedés Elhárítás

705

Konfliktus az inverter számának beállításakor (pl. duplán kiadott szám)
 • Korrigálja az inverter számát a beállítás menüben
721 Újra inicializálták az EEPROMot vagy hibás az EEPROM
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Nyugtázza az állapotüzenetet;
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
731 Inicializálási hiba – az USBmeghajtó nem támogatott A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót
 • Ellenőrizze az USB-meghajtó fájlrendszerét Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
732 Túláram az USB-meghajtón
733 Nincs USB-meghajtó csatlakoztatva
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn.
 • Helyezzen be egy USB-meghajtót
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
734 A frissítő fájl felismerése eredménytelen, vagy nincs frissítő fájl
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Ellenőrizze a frissítő fájlt (pl. a helyes fájlnév
  szempontjából)
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
735 A frissítő fájl nem a készülékhez való, túl régi frissítő fájl
 • A kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, a frissítési folyamat megszakad
 • Ellenőrizze a frissítő fájlt, szükség esetén szerezze be a készülékhez való frissítő fájlt
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
736 Írási vagy olvasási hiba lépett fel
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Ellenőrizze az USB-meghajtót és a rajta lévő fájlokat, vagy cserélje ki az USB-meghajtót
 • Az USB-meghajtót csak akkor húzza ki, ha az ‘Adatátvitel’ LED már nem villog vagy világít.
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
738 Nem lehet menteni a naplózott adatokat (pl. az
USB-meghajtó írásvédett vagy megtelt)
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Hozzon létre tárolóhelyet, oldja fel az írásvédettséget, szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
743 Hiba lépett fel frissítés közben
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Ismételje meg a frissítést, ellenőrizze az USB-meghajtót
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
745 A frissítő fájl hibás
 • A kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, a frissítési folyamat megszakad
 • Töltse le újra a frissítő fájlt
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
751 A pontos idő elveszett
 • A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn
 • Állítsa be újra az időt és a dátumot az inverteren
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
752 Real Time Clock modul kommunikációs hiba
757 Hardverhiba a Real Time Clock modulban
 • A kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, az inverter nem táplál be áramot a hálózatba
 • Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
758 Belső hiba: A Real Time Clock Modul vész-üzemmódban van
 • Nem pontos idő, idővesztés lehetséges (normál betáplálás üzemmód)
766 A vészüzemi teljesítmény-korlátozás aktiválva lett (max. 750 W)
 • A hibaüzenet megjelenik a kijelzőn

FONTOS! Forduljon Fronius-kereskedőjéhez vagy egy a Fronius által képzett szerviz technikushoz, ha

 • egy hiba gyakran vagy tartósan fellép
 • olyan hiba jelenik meg, mely nincs benne a táblázatban

Üzemeltetés erősen poros környezetben

Inverter üzemeltetése erősen poros környezetben: ha szükséges, akkor tiszta sűrített levegővel fúvassa ki a hűtőtestet és az inverter hátoldalán a ventilátort, valamint a levegő-bevezető nyílásokat a falitartón.