… a tervezéstől a kivitelezésig.

fronius-logoFRONIUS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Az érvényesség kezdete: 2015.04.01.

Ezen garanciális feltételek először telepített Fronius inverterekre, valamint Magyarországon lévő Fronius AC Combinerre érvényesek.

A garancia tartalma:

Fronius Plusz garancia / Plusz garanciaidő-hosszabbítás

A Fronius Plusz garancia / Plusz garanciaidő-hosszabbítás az anyagszolgáltatások, a szervizszolgáltatások és a szállítási szolgáltatások költségeinek átvállalását tartalmazza a következőkben felsorolt feltételek mellett.

Fronius garancia / garanciaidő-hosszabbítás

A Fronius garancia / garanciaidő-hosszabbítás az anyagszolgáltatások átvállalását tartalmazza a következőkben felsorolt feltételek mellett.

A garancia időtartama:

A garanciaidő a Fronius által történő kiszállítási napjával kezdődik.

Stringinverterek (fali készülékek) és Fronius AC-Combiner

Az stringinvertereket és a Fronius AC-Combinert 2-éves Fronius Plusz garanciával szállítjuk.

Amennyiben a garancia kedvezményezettje (a Fronius üzemből történő kiszállítástól számított) 30 hónapon belül regisztrálja az invertert (sorozatszám) a www.solarweb.com címen, a garanciaidő díjmentesen meghosszabbodik.

A regisztrálás során a garancia kedvezményezettje választhat a 7 éves Fronius garancia és az 5 éves Fronius plusz garancia megtartása között.

Helytelen adatok megadása garanciavesztéssel jár.

Központi inverterek (saját lábukon álló készülékek)

A központi invertereket 5 éves Fronius Plusz garanciával szállítjuk ki.

Solar Battery

A Fronius szolár akkumulátort 2 éves Fronius Plusz garanciával szállítjuk.

Amennyiben a garancia kedvezményezettje (a Fronius üzemből történő kiszállítástól számított) 30 hónapon belül regisztrálja az invertert (sorozatszám) a www.solarweb.com címen, a garanciaidő díjmentesen meghosszabbodik.

A regisztrálás során a garancia kedvezményezettje választhat a 7 éves Fronius garancia és az 5 éves Fronius plusz garancia megtartása között.

Helytelen adatok megadása garanciavesztéssel jár.

Garanciális szolgáltatások:

Ha egy, a Fronius felelősségi körébe eső hiba a garanciaidőn belül következik be, akkor a Fronius a saját döntése szerint

 • rendelkezésre bocsátja a megfelelő pótalkatrészeket,
 • rendelkezésre bocsát egy megfelelő cserekészüléket,
 • megjavítja a hibát a Fronius-nál vagy a helyszínen,
 • vagy pedig ezeket a szolgáltatásokat elvégezteti a megfelelő oktatásban részesített Fronius szervizpartnerrel.

Anyagszolgáltatások

Az anyagszolgáltatás azt jelenti, hogy a garanciaidő alatt a Fronius viseli a garanciális szolgáltatás anyagköltségeit (pótalkatrész vagy cserekészülék az élőmunka költségének kivételével).

Szervizszolgáltatások

A garancia tartalmazza az anyagszolgáltatásokkal kapcsolatos munkaidő költségeit, amennyiben azok magánál a Fronius-nál, ill. egy Fronius szervizpartnernél (szervizátalány) keletkeznek. A garancia nem fedezi az egyéb mellékköltségeket (pl. útiköltségeket, szerelési költségeket, amennyiben azok meghaladják a Fronius szervizátalányt, vámokat és hasonlókat).

Szállítási szolgáltatások

A nemzeti (szárazföldi és vízi) szállítási költségek a jelen garanciális feltételek szerinti országban Fronius Plusz garancia, ill. Fronius Plusz garanciaidő-hosszabbítás esetén fedezve vannak.

A Fronius az indokolatlan szállítások költségeit nem vállalja át.

Általános szállítási rendelkezések

A készülékek vagy a komponensek visszaszállítását eredeti csomagolásban vagy ezzel egyenértékű csomagolásban kell végezni. A Fronius a hibás alkatrészek / hibás készülékek garanciaidőn belül, ill. kívül / a garancia kizárása esetén történő kézhezvételéig alapvetően fenntartja a cserekészülékek és -komponensek tulajdonjogát. A hibás készülék, ill. a hibás alkatrészek tulajdonjoga a cserekészülék kézhezvételekor minden esetben a Fronius-ra száll át. Amennyiben a Fronius 60 napon belül nem kapja meg a hibás készüléket / a hibás alkatrészeket, akkor azok az aktuális csereárakon elszámolásra kerülnek.

Fronius garanciaidő-hosszabbítás / Plusz garanciaidő-hosszabbítás

A térítésköteles garanciaidő-hosszabbítást a Fronius általi kiszállítástól számított 30 hónapon belül lehet megszerezni. A késve beérkező megbízásokat a Fronius elutasíthatja. A garanciaidő-hosszabbítások kizárólag a sorozatszámmal egyértelműen azonosított Fronius inverterekre érvényesek.

Meghosszabbítás a Fronius által végzett kiszállítástól számított 10, 15 vagy 20 évre lehetséges. (Fronius AC Combiner esetén max. 10 évre.)

Garanciális esetben vegye figyelembe a következőket

Lépjen kapcsolatba a szerelővel. Ő szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Fronius-szal.

Garanciális esetben az eljárásmódot egyeztetni kell a Froniusszal. Csak így biztosítható nevezett garanciális szolgáltatások díjmentessége a garanciát igénybe vevő részére. A garanciális igény igazolásához szükség van a kereskedelmi számlára, a készülék sorozatszámára, továbbá az üzembe helyezési jegyzőkönyvre (átvétel dátuma, üzembe helyezés dátuma, az energiaellátó vállalat jelentése), valamint a garanciaidő hosszabbítási díj befizetésének igazolására. A garanciális szolgáltatás előfeltétele a vételár teljes megfizetése a Fronius számára.

A készülékek vagy alkatrészeik kicserélése esetén a fennmaradó garanciális idő a cserekészülékre vagy a kicserélt alkatrészre is érvényes. Ez a Froniusnál automatikusan regisztrálásra kerül. Nem kap új garanciális tanúsítványt.

Amennyiben a szervizelés a helyszínen történik, a megbízónak akadálytalan hozzáférést kell biztosítania az inverterekhez. A garancia kedvezményezettjének adott esetben díjmentesen rendelkezésre kell bocsátania a hatályos munkavédelmi előírások alapján szükséges eszközöket.

Garancia terjedelme és érvényessége

A Fronius garancia csak a sorozatszámmal egyértelműen definiált inverterekre és Fronius AC Combinerekre érvényes. Ezeknek a telepítési országnak megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A garanciából ki vannak zárva a fotovoltaikus berendezés egyéb komponensei, valamint a Fronius rendszerbővítések (például a dugaszolható kártyák), a berendezés-felügyelet komponensei, továbbá a sorozatgyártás előtti készülékek. Ezekre a komponensekre a Fronius mindenkori hatályos Általános Szállítási és Fizetési Feltételeinek megfelelő rendelkezései érvényesek.

Fronius garancia nem terjed ki a következőkre

A kezelési útmutató, a szerelési útmutató vagy a karbantartási előírások figyelmen kívül hagyása.

 • Szakszerűtlen telepítés
 • Szakszerűtlen üzembe helyezés
 • Szakszerűtlen szállítás
 • Szakszerűtlen vagy nem megengedett üzemeltetés
 • A készülék nem megfelelő szellőzése
 • Ha a készüléken olyan vállalat vagy személy végzett beavatkozást, akiket arra a Fronius nem jogosított fel
 • A biztonsági előírások és a szerelési szabványok figyelmen kívül hagyása
 • Vis maior (rossz időjárás, villámcsapás, túlfeszültség, tűz stb.)

Amennyiben egy hibrid invertert az üzemidő több mint 15%-ában szükségáram üzemmódban használnak, az a garancia elvesztéséhez vezet.

Szintén kizártak a garanciából az inverter azon károsodásai, melyeket a fotovoltaikus berendezés egyéb részei okoztak, vagy azok a károk, amelyek nem befolyásolják az inverter rendeltetésszerű működését („szépséghibák”).

A garancia nem fedezi az utazási és tartózkodási költségeket, továbbá a helyszíni szerelési és beépítési költségeket, ha azok túllépik azt a szervizdíjat, melyet a kivitelező szerelő kapna a Froniustól a szolgáltatástól és a megállapodástól függően.

A garancia nem fedezi a meglévő fotovoltaikus rendszerben, az épületen belüli szerelésen és az ehhez hasonló területeken végrehajtott változtatásokat, továbbá az ennek során fellépő időráfordítást és az eközben keletkező költségeket.

A műszaki haladás következtében lehetséges, hogy a rendelkezésre bocsátott egyenértékű cserekészülék vagy új készülék nem kompatibilis a berendezés-felügyelettel vagy több más, a helyszínen felszerelt komponenssel (pl. Fronius DATCOM). Az emiatt keletkező ráfordításokat és költségeket a garancia nem fedezi.

Nem lehet kártérítést kérni a létre nem jött hálózati betáplálás, vagy a létre nem jött saját fogyasztás kiesése és hasonlók miatt.

A biztosítókra és egyéb kopó alkatrészekre nem érvényes a garancia.

További jogi tudnivalók

A Fronius-szal szemben esetleg érvényben lévő törvényes garanciális vagy szavatossági igényeket ez a garancia nem érinti.

Ilyen igények felmerülése esetén kérjük, forduljon készülékének értékesítőjéhez.

Ezen túlmenően érvényben vannak a mindenkori hatályos Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink, melyek honlapunkon (www.fronius.com) a „Jogi tudnivalók” című pont alatt találhatók.

Az eddig érvényes garanciális feltételeket jelen feltételek helyettesítik.

A garanciaszerződés a Fronius és a garancia kedvezményezettje (a telepített berendezés tulajdonosa) között jön létre. Ezért a regisztrálást a garancia kedvezményezettjének kell elvégeznie saját Solar.web profiljával. Harmadik személy általi regisztráláshoz megfelelő felhatalmazásra van szükség, a visszaélés felelősséget von maga után. Helytelen adatok megadása garanciavesztéssel jár. Aktuális és részletes információkat a garanciális feltételeinkről a honlapunkon találnak.

www.fronius.com/solar/warranty